Amokabel logotyp

Energiforsyning

Vi er Skandinavias ledende produsent av liner for bruk i det norske linjenettet. Produktenes spenningsintervall er fra 1 kV til 420 kV. I 1998 utviklet vi den gjenvinningsbare BLL-typen, der PEX-belegget ble erstattet med et mellomsjikt av ren LDPE materiale og et ytre sjikt av UV-beskyttet HDPE materiale.

Vårt «amosystem» brukes i dag i Europa og Asia. Vi har også utviklet EX-D (dobbeltisolert), som er en 1 kV berøringssikker EX hengeledning. Siden 2010 har vi også produsert aluminiums line for distribusjon-regional- og sentralnettet, kopperline, FX-line samt bardunwire.