Elnät

Vi levererar linor, kablar samt tillbehör inom distribution, region- och stamnätet i spänningsnivån 0,4-400kV.

Inom distribution 1-24kV tillverkar vi BLL/BLX samt ALUS-D vilka är viktiga produkter för oss på amokabel. Till dessa har vi även samprovade tillbehör så som klämmor, spiraler m.m.

När det gäller spänningar 40-400kV så har vi även här BLL att erbjuda till 52kV. Utöver BLL, är vi en komplett leverantörer på Al-linor för region- och stamnäten samt att vi även har staglinor och kopparlinor i de flesta dimensioner.

Vi gör hela tiden anpassningar utifrån kundönskemål för att skapa bästa möjliga förutsättningar för en kostnadseffektiv och säker verksamhet.